Krediti za likvidnost

 

Uz biznis kredite za likvidnost odgovorite na trenutne potrebe i momentalno pokrenite obrt.

Ovi krediti su pravo rešenje ako planirate investicije u zalihe, repromaterijal, sirovine, poluproizvode, gotove proizvode i robu. Budite spremni za brzu realizaciju posla u svakom trenutku!

Indeksirani i dinarski krediti za likvidnost:

  • Rok otplate do 18 meseci

Investicioni krediti za trajna obrtna sredstva:

  • Krediti su indeksirani u EUR
  • Rok otplate do 36 meseci 

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.