ProCredit banka počela sa odobravanjem kredita za mašine i opremu uz bespovratne pozajmice države 

Bespovratne pozajmice države od čak 25% planirane investicije i ove godine Vas očekuju u ProCredit banci. 

Iskoristite ovu izuzetnu priliku i uz značajan državni podsticaj, kao i povoljne kredite ProCredit banke, modernizujte svoje poslovanje.

ProCredit banka je u svim svojim ekspoziturama započela sa prijemom i obradom zahteva domaćih privrednika, zainteresovanih za izuzetno povoljnim kreditima za nabavku novih mašina i opreme uz bespovratne pozajmice države od čak 25 odsto.

Ministarstvo privrede Republike Srbije i ove godine je izabralo ProCredit banku za svog partnera u Programu podrške malim preduzećima, u okviru kog će država odobriti domaćim preduzećima bespovratne pozajmice u iznosu od dve milijarde dinara.

Ovim programom je predviđeno da za planiranu nabavku proizvodne opreme preduzeća obezbede najmanje pet odsto sredstava od vrednosti opreme koja se kupuje, da iz budžeta Republike Srbije bespovratno dobiju 25 odsto neophodnih sredstava (min. od 500.000,00 dinara, a max 5.000.000,00 dinara), a da ostalih 70 odsto investicije finansiraju povoljnim kreditom ProCredit banke.

Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća. Sredstva iz ovog programa koristiće se isključivo za investicije u nabavku nove proizvodne opreme i mašina, kupovinu transportnih sredstava koja su uključena u proizvodnju, za investicije u nabavku novih delova, specijalizovanih alata za mašine i drugih kapitalnih dobara, kao i za nabavku građevinske mehanizacije, ali i mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje.
 
Verujemo da ste kroz prethodne programe i sredstva javnog informisanja već obavešteni o namenama programa, ali mi ćemo još jednom rezimirati da mikro, mala i srednja preduzeća mogu da očekuju ovu podršku države kroz sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme, kao i za izvođenje građevinskih radova i to:

1) proizvodne opreme i/ili mašina;
2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;
3) delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara;
4) građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova,
5) mogućnost  finansiranja mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje
  
Saradnju sa našom bankom karakterišu iskustvo, brzina, efikasnost i uspešnost u realizaciji, te Vas s tim u vezi pozivamo da nas kontaktirate i da blagovremeno, zbog ograničenih budžetskih sredstava podnesete zahtev za kredit u ProCredit banci.

Kao i ranijih godina, preduzeća koja prva apliciraju za ova sredstva će prva i dobijati bespovratne podsticaje, jer se u Ministarstvu formira lista. Sa zadovoljstvom Vas možemo obavestiti da procenat realizacije podnetih zahteva Ministarstvu, koja su pre toga odobrene od strane kreditnog komiteta ProCredit banke, iznosi skoro 100%
 
Kontaktirajte nas preko Vašeg službenika ili preko kontakt centra Banke na broj 0112057000 ili putem mejla: srb.kontakt@procredit-group.com.

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.