Krediti u saradnji sa ProCredit bankom Nemačka

 

U želji da naše poslovanje prilagodimo potrebama privrednika u Srbiji, svim srednjim preduzećima omogućili smo kredite direktno u saradnji sa našom matičnom bankom u Nemačkoj. 

Kreditom u saradnji sa ProCredit bankom Nemačka se mogu finansirati: 

  • osnovna sredstava
  • trajna obrtna sredstava.


Uslovi kredita:

  • Iznos od 500 000 €, do 2.5 mio €
  • Period otplate od  24 meseca do120 meseci.
  • Grace period do 12 meseci
  • Kredit je u valuti EUR i isplaćuju se direktno na devizni račun
  • Obavezna registracija kredita u NBS-u.

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.