Dugoročni investicioni krediti

 

Ukoliko planirate dugoročna ulaganja u svoje poslovanje, nabavku mašina i opreme, kao i ulaganja u modernizaciju i proširenje svog poslovnog prostora, naši investicioni krediti su odlično rešenje za sve to.

Ove pozajmice odlikuju izuzetno povoljni uslovi, prilagođeni Vašim mogućnostima, kao i prirodi same investicije.

  • Rok otplate do 180 meseci
  • Odloženi period početka otplate kredita (grejs period) i do 12 meseci.
  • Krediti su indeksirani u EUR

Investicioni krediti za osnovna sredstva:

  • Rok otplate do 84 meseca
  • Odloženi period početka otplate kredita (grejs period) i do 12 meseci
  • Krediti su indeksirani u EUR

 

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.