Mobilno bankarstvo

 

Upravljajte računom svoje firme preko mobilnog telefona ili tableta, bilo kada i bilo gde! 

mBiznis Bankar,  aplikacija omogućava korišćenje mobilnog bankarstva pravnim licima i preduzetnicima, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, na bezbedan način sa bilo kog mesta. 

mBiznis Bankar aplikacija Vam omogućava:

  • Uvid u stanje na dinarskim i deviznim računima (po kontima)
  • Pregled izvoda i prometa po računima
  • Pregled zakazanih, izvršenih i odbijenih naloga
  • Plaćanja
  • Kreiranje hitnih i naloga sa datumom valute u budućnosti
  • Interni prenos sredstava između dinarskih računa
  • Pregled kredita i dospelih rata
  • Podnošenje zahteva za kredit i najava podizanja gotovine (raspoloživi dnevni limit za podizanje gotovine)
  • Pregled kursne liste ProCredit banke (tekuća i ranije kursne liste)
  • Korisne informacije – kontakt podaci banke (telefon, adresa, web adresa, e-pošta)

Za aktivaciju mobilnog bankarstva neophodno je da popunite pristupnicu za pravno lice sa sajta banke i predate je u najbližoj ekspozituri ProCredit banke. Nakon toga preuzmite aplikaciju mBiznis Bankar sa Play Store aplikacije i pratite instrukcije koje će Vam biti dostavljene od strane banke.

Aplikacija mBiznis Bankar je trenutno dostupna samo za Android korisnike.

Pristupnica za internet i mobilno bankarstvo

Uputstvo za aktivaciju aplikacije

Korisni programi i alati

Preuzmite drajvere, poslednje verzije programa i druge alate

Vreme prijema naloga

Informacije o vremenu prijema naloga

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.