Kreditni limit

Uz unapred definisan kreditni limit brzo odgovorite na izazove Vašeg biznisa

Saznajte više

Krediti za likvidnost i obrt

Uz biznis kredite za likvidnost i obrtna sredstva postavite srednjoročni cilj i realizujte obrt bez zastoja.

Saznajte više

EU programi finansiranje

Uložite u investicione, inovacione i ostale razvojne poslovne aktivnosti i nova radna mesta uz podršku EU

Saznajte više

Investicioni krediti

Prepoznajte svoje investicione potrebe i uz podršku naše banke pretvorite svoje prilike i šanse u konkretne poslovne rezultate.

Saznajte više

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.