Bankomati u okviru Samouslužnih zona 24/7 Vam omogućavaju stalan pristup Vašem novcu, kako dinarima, tako i evrima.
 
Na Bankomatima možete da:
 
•    Podignete dinare ili evre sa svog tekućeg računa ili štednje po viđenju
•    Uplatite dinare ili evre na svoj tekući račun ili štednju po viđenju
•    Izvršite upit u stanje svojih računa
•    Aktivirajte platnu karticu
•    Promenite PIN kartice
 
Pogledajte Uputstvo za korišćenje bankomata.

Uputstvo 


Da bi Vam u Zoni 24/7 bio omogućen pristup svim tekućim i štednih računima u dinarima i evrima potrebno je da se obratite Vašem savetniku u ekspozituri.

Za više informacija pozovite 0700 700 000.
 
Video uputstvo za korišćenje bankomata za evre: