Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

25 miliona evra za preduzeća u Srbiji

Petak, 10.02.2017.

Evropski investicioni fond (EIF) i ProCredit grupa potpisali su novi ugovor o saradnji koji će malim i srednjim preduzećima u zemljama zapadnog Balkana omogućiti daleko jednostavniji i povoljniji pristup izvorima finansiranja. 

Sve to je omogućeno preko Garancijskog fonda za zapadni Balkan, koji finansira Evropska unija, odnosno putem Programa za razvoj i inovaciju preduzeća zapadnog Balkana.
 
Zahvaljujući ovom ugovoru o saradnji, Garancijski fond za zapadni Balkan će u naredne dve godine garantovati ProCredit banci u Srbiji za sve plasmane odobrene privrednicima u ukupnoj vrednosti od 25 miliona evra, što će banci omogućiti da MSP u našoj zemlji odobrava kredite pod znatno povoljnijim uslovima. Slične sporazume EIF je potpisao i sa ProCredit bankama na Kosovu i u Makedoniji, kojima je tom prilikom namenjen garancijski fond od dodatnih 45 miliona evra.
 
Komentarišući ovaj sporazum, kao i garancije EIF, direktor obezbeđenja i mikrofinansiranja Alesandro Tapi je izrazio zadovoljstvo daljom saradnjom sa ProCredit grupom, dodavši da će ova garancijska šema poboljšati pristup izvorima finansiranja za mnoga mala i srednja preduzeća u regionu, a što može doprineti otvaranju novih radnih mesta i poboljšanju privrednog rasta. 
 
Borislav Kostadinov, član Upravnog odbora ProCredit Holdinga, kazao je da je ovaj sporazum o saradnji veoma značajan za ProCredit grupu i da će zahvaljujući njemu banke u okviru ove grupe nastaviti da unapređuju podrška i usluge koje pružaju malim i srednjim preduzećima u svim zemljama u kojima posluju.
 
Predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke u Srbiji Svetlana Tolmačeva Dingarac istakla je da ProCredit banka nastavlja da doprinosi ekonomskoj integraciji i balansiranom ekonomskom razvoju Srbije pružajući svojim klijentima podršku koja odgovara trenutnim trendovima i njihovim poslovnim potrebama. 
 
- Sporazum o saradnji sa EIF će omogućiti preduzećima u Srbiji da se koncentrišu na investicije i dugoročne planove, što je od velikog značaja, budući da ti projekti doprinose ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mesta  - naglasila je Tolmačeva. 
* * *
 
O EIF-u 
Evropski investicioni fond (EIF) je deo grupacije Evropske investicione banke. Njegova glavna misija je da podrži mikro, mala i srednja preduzeća u Evropi pomažući im da jednostavnije pristupe finansiranju. EIF nudi i razvija brojne poslovne usluge, garancije i mikrofinansijske instrumente koji su posebno usmereni na ovaj deo tržišta. U toj svojoj ulozi, EIF neguje ciljeve EU u podršci inovacijama, istraživanju i razvoju, preduzetništvu, rastu i zapošljavanju.
 
O Programu za razvoj i inovaciju preduzeća zapadnog Balkana
Program za razvoj i inovaciju preduzeća zapadnog Balkana je inicijativa koju finansira EU, a cilj mu je da poveća finansijske izvore omogućene malim i srednjim preduzećima na teritoriji zapadnog Balkana, kao i da podrži razvoj privatnog sektora, socio-ekonomski razvojni proces prijema u EU i to u celom regionu. EU, Međunarodne finansijske intitucije (IFIs), korisnici i bilateralni donatori su ovom Programu stavili na raspolaganje 145 miliona evra, koji će se efikasno prevesti u preko 300 miliona evra direktnog finansiranja za mala i srednja preduzeća u regionu. Garancijski fond formira jedan stub Programa za razvoj i inovaciju preduzeća zapadnog Balkana i usmeren je na mala i srednja preduzeća sa potencijalom rasta, a koja imaju potrebu za zaduživanjem kako bi pokrili svoje finansijske potrebe za investiranjem i obrtnim kapitalom. Programom koordinira Evropski investicioni fond i implementira se kroz blisku saradnju sa vladama na zapadnom Balkanu, Evropskom komisijom, Evropskom investicionom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. IFIs, međunarodne organizacije i bilateralni donatori koji su aktivni u regionu, kao što su Svetska banka, DEG, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i ostali zajedno učestvuju kako bi olakšali svoje napore da razviju privatni sektor na zapadnom Balkanu.
 
O ProCredit grupaciji 
ProCredit Holding AG & Co. KGaA, sa sedištem u Frankfurtu na Majni, Nemačka, je matična kompanija međunarodne ProCredit grupacije, koja obuhvata banke koje su se specijalizovale za usluge malim i srednjim preduzećima, sa fokusom na jugoistočnu i istočnu Evropu. Grupacija, takođe, posluje u južnoj Americi i u Nemačkoj. Ključni akcionari ProCredit Holding AG & Co. KGaA  su strateški investitori Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest, holandska DOEN fondacija, KfW i Međunarodna finansijska korporacija (IFC koja posluje u okviru grupacije Svetske banke). ProCredit Holding AG & Co. KGaA  je pod nadzorom, na konsolidovanoj osnovi, kao nadređena kompanija ProCredit grupacije, Nemačkog saveznog finansijskog nadzornog organa (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), kao i nemačke Bundesbanke. Za dodatne informacije, posetite: www.procredit-holding.com.
 
O ProCredit banci u Srbiji
ProCredit banka je jedina banka u Srbiji sa 100% nemačkim kapitalom. Banka je dosad u Srbiji odobrila i isplatila kredite u ukupnoj vrednosti od preko 4 milijarde evra, od čega više od 85 odsto čine plasmani malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. Depozitna baza Banke premašuje iznos od 375 miliona evra, dok ukupan broj klijenata iznosi više od 250.000. Istovremeno sa podrškom razvoju privrede, Banka poseban značaj u svom poslovanju pridaje odgovornom bankarstvu, promociji energetski efikasnih investicija i razvoju kulture štednje među svojim klijentima. 
ProCredit banka je deo ProCredit grupe finansijskih institucija koje danas posluju u velikom broju zemalja širom sveta. Akcionar ProCredit banke u Srbiji je ProCredit Holding sa sedištem u Frankfurtu.
 

nazad