Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Kako razviti posao uz uštedu energije

Sreda, 16.11.2016.
U želji da što većem broju domaćih privrednika ukaže na važnost investiranja u energetski efikasna rešenja, ProCredit banka organizovala je u beogradskom hotelu „Hyatt“ seminar pod nazivom „Štedite energiju, smanjite troškove, razvijajte posao“.
 
Ideja ovog seminara, koji je ProCredit banka organizovala u saradnji sa GGF fondom (Green for Growth Fund), kao i svojim poslovnim partnerima iz CEEFOR-a, preduzeća Viessmann, kompanije Blagojević i kompanije Saint-Gobain Weber, bila je da se domaćim privrednicima kroz konkretne primere pokaže šta su i koliki su benefiti investiranja u energetski efikasna rešenja, kao i koliko se takve investicije u Srbiji isplate.
 
Interesovanje domaćih privrednika za ulaganja u mašine, opremu i uopšte rešenjima koja im omogućavaju da uštede na troškovima energije, kao i da značajno unaprede svoju produktivnost je iz godine u godinu sve veće. Samo u proteklih nekoliko godina naša banka je odobrila više od 100 miliona evra kredita kojima su preduzeća, poljoprivrednici i građani u našoj zemlji poboljšali svoju energetsku efikasnost i na taj način unapredili svoje uslove života i poslovanja - ističe Danko Kalkan, koordinator za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine u ProCredit banci.
 
   
 
Po njegovim rečima, uz investicije u bolju izolaciju domaće firme mogu da uštede oko 60% energije, sa pametnim ulaganjem u savremene sisteme grejanja osigurava se uštedeti do 30 % energije, a ulaganjem u energetski efikasnu rasvetu moguće je uštedeti čak do 70 %energije. Uz takve uštede, domaća preduzeća mogu značajno da unaprede konkurentnost svoje proizvodnje, odnosno da zahvaljujući nižim troškovima po jedinici proizvoda osiguraju veći udeo kako na domaćem, tako i na inostranim tržištima, poručuje Kalkan.
 
Uz sve to, na seminaru stručnjaci ProCredit banke su govorili i o načinima na koje je energetski efikasne investicije danas najbolje i najjednostavnije finansirati. Takođe, bilo je i reči o tome kako da se osigura da energetski efikasna rešenja - kroz uštede koje donose ili veću produktivnost koju omogućavaju - sama sebe otplate.

nazad