Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

ProCredit Holding: Uspešno plasiranje povećanja novčanog kapitala

Petak, 02.02.2018.

NIJE NAMENJENO ZA OBELODANJIVANJE, OBJAVLJIVANJE ILI DISTRIBUIRANJE, POSREDNO ILI NEPOSREDNO, U SLEDEĆIM DRŽAVAMA: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE, AUSTRALIJA, KANADA, JAPAN


Frankfurt na Majni, 2. februar 2018. godine - ProCredit Holding AG & Co. KGaA (,,ProCredit”, ISIN DE0006223407), kao matična kompanija ProCredit grupe, uspešno je obavila dokapitalizaciju odobrenu 1. februara 2018. godine. Emitovano je 5.354.408 novih akcija po ceni od 11,40 EUR, što će ProCreditu doneti bruto dobit od oko 61 milion evra.
 

Nove akcije plasirane su putem procedure ubrzanog plasiranja sa kvalifikovanim investitorima. Akcijski kapital kompanije ProCredit Holding AG & Co. KGaA povećan je za 26.772.040 EUR kroz novčane doprinose, sa 267.720.420 EUR na 294.492.460 EUR, bez prava na preču kupovinu akcija. U svetlu velike potražnje za novim akcijama, Izvršni odbor i Upravni odbor ProCredit Holding AG & Co. KGaA doneli su odluku o povećanju akcijskog kapitala za 10% od iznosa odobrenog kapitala, umesto za 3%.


Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prijavila je upis 40% novih akcija, što čini 3,6% od ukupnog akcijskog kapitala ProCredit Holdinga nakon povećanja kapitala. 


„ProCredit je naš dugoročni partner u dugovnim i kapitalnim transakcijama. Zadovoljstvo nam je što učestvujemo u ovom prvom povećanju kapitala koji je prikupljen kroz tržišta kapitala u cilju podržavanja daljeg rasta grupe i unapređenja pristupa odgovornom finansiranju za mala i srednja preduzeća u zemljama u kojima poslujemo. ProCredit Holding je jedna od ključnih partnerskih banaka Evropske banke za obnovu i razvoj u kreditiranju malih i srednjih preduzeća“, rekao je Henri Rasel, direktor EBRD-a za finansijske institucije zapadnog Balkana, Belorusije, Moldavije i Ukrajine.


„Godinu dana nakon stavljanja akcija naše holding kompanije na listing Frankfurtske berze, danas smo prvi put iskoristili ovaj pristup tržištu kapitala za finansiranje budućeg rasta naše bankarske grupe. Izuzetno smo zadovoljni uspehom ove mere. Značajno su premašena naša očekivanja u pogledu potražnje za novim akcijama ProCredit Holdinga. Posebno uvažavamo činjenicu da se Evropska banka za obnovu i razvoj prijavila za upis velikog broja novih akcija. Uspešno plasiranje novih akcija je jasan pokazatelj da postoji veliko poverenje u našu grupu i naš način bankarskog poslovanja“, objasnio je Borislav Kostadinov, član Izvršnog odbora ProCredit General Partner AG (jedini odgovorni upravljački organ ProCredit Holding AG & Co. KGaA). 


Na temelju ove uspešne mere povećanja kapitala, ProCredit planira da nastavi rast grupe i širenje svog poslovanja sa malim i srednjim preduzećima, pre svega iz Jugoistočne i Istočne Evrope.


Nove akcije obezbeđuju pravo na dividendu počev od 1. januara 2017. godine, i očekuje se da budu uključene u postojeći listing u podsegmentu regulisanog tržišta (Prime Standard) Frankfurtske berze na dan 7. februara 2018. godine.


Ovu meru povećanja kapitala podržavaju Berenberg kao jedini globalni koordinator, equinet Bank kao zajednički rukovodilac knjigom (bookrunner) i Econnext kao savetnik.


 

O ProCredit Holding AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, sa sedištem u Frankfurtu na Majni, Nemačka, matična je kompanija razvojne ProCredit grupe, koja se sastoji iz banaka za mala i srednja preduzeća (MSP) sa operativnim fokusom na Južnoj i Istočnoj Evropi. Pored ovog regionalnog fokusa, ProCredit grupa je takođe prisutna u Južnoj Americi i Nemačkoj. Akcijama kompanije trguje se na Prime Standard segmentu Frankfurtske berze. Ključni akcionari ProCredit Holding AG & Co. KGaA obuhvataju strateške investitore ,,Zeitinger Invest“ i ,,ProCredit Staff Invest“ (obuhvata investiciona ulaganja za ProCredit zaposlene), holandski ,,DOEN Participaties“, zatim ,,KfW Development Bank“ i ,,IFC“ (deo grupe Svetske banke). Kao nadređenu kompaniju grupe u skladu sa nemačkim Zakonom o bankama, ProCredit Holding AG & Co. KGaA na konsolidovanom nivou nadgleda Nemački odbor za nadzor banaka (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) i nemačka Bundesbanka. Za dodatne informacije posetite sajt – www.procredit-holding.com.

 

Važne informacije

Ovo saopštenje i informacije sadržane u njemu nisu namenjeni, i ne treba da budu dostupni, licima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Australiji, Kanadi, Japanu ili bilo kojoj drugoj nadležnosti gde bi njihovo objavljivanje ili obelodanjivanje bio nezakonito.

Ovo saopštenje ne predstavlja ponudu, niti deo ponude, ili traženje ponude za kupovinu hartija od vrednosti u SAD, Australiji, Kanadi, Japanu, ili bilo kojoj drugoj nadležnosti, bez obzira na zakonitost ili nezakonitost takve ponude ili traženja ponude.

 

Ovo saopštenje može da sadrži tzv. anticipativne izjave ili izjave za koje se smatra da su anticipativne prirode. Takve anticipativne izjave moguće je identifikovati na osnovu upotrebe određenih reči kao što su ,,verovati”, ,,pretpostavljati”, ,,planirati”, ,,prognozirati”, ,,očekivati”, ,,nameravati”, ,,moći”, ,,hteti” ili ,,trebati”, kao i njihovih negacija ili drugih varijacija, ili sličnih reči. Isto važi za izjave koje se odnose na strategije, planove, ciljeve, buduće događaje ili namere. Anticipativne izjave mogu se značajno razlikovati od budućih rezultata, a često se i zaista razlikuju. Sve anticipativne izjave odražavaju način na koji ProCredit Holding trenutno vidi buduće događaje, i podležu rizicima vezanim sa buduće događaje, kao i drugim rizicima, neizvesnostima i pretpostavkama u vezi sa poslovanjem, finansijskim stanjem, rezultatima poslovanja, likvidnosti, izgledima, rastom ili strategijom ProCredit Holdinga. Potrebno je da se anticipativne izjave uvek razmatraju iz perspektive konkretnog datuma kada su sačinjene. ProCredit Holding, Berenberg i equinet Bank, kao i njihove povezane kompanije, izričito se odriču bilo kakve obaveze ažuriranja, revidiranja ili prilagođavanja anticipativnih izjava sadržanih u ovom saopštenju usled novih informacija, budućih kretanja ili iz drugih razloga.


nazad