Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Jači fokus ProCredit banke na domaću privredu i štednju građana

Ponedeljak, 15.01.2018.

ProCredit banka je krajem decembra 2017. godine potpisala Ugovor o ustupanju dela svog kreditnog portfolija sa Banka Intesa ad Beograd, kojim je ovoj banci ustupljeno svega 4 odsto ukupnog iznosa kredita koje ProCredit banka danas ima u otplati, odnosno oko 35 miliona evra kredita.


ProCredit banka je pomenutim ugovorom ustupila Banka Intesi isključivo kredite mikro biznis i mikro  poljoprivrednih klijenata, kao i kredite fizičkih lica sa prebivalištem u gradovima u kojima ProCredit banka više nema svoje ekspoziture. Ovde je reč o poslovnom i tržišnom segmentu sa kojim je ProCredit banka prestala aktivno da sarađuje još pre više meseci i za koje Banka smatra da je najbolje i najodgovornije rešenje bilo njihovo upućivanje na banku koja je posvećena radu sa mikro klijentima.


Ovim potezom ProCredit banka prati stratešku odluku svoje bankarske grupacije, a sve u želji da u narednom periodu nastavi sa jačanjem svog poslovnog usmerenja na mala i srednja preduzeća i poljoprivredna gazdinstva u Srbiji, ali i sa daljim jačanjem svoje tržišne pozicije kao banke posvećene štednji građana.


ProCredit banka je jedina banka u Srbiji sa nemačkim osnivačkim kapitalom. Od svog osnivanja 2001. godine do danas, Banka je u Srbiji investirala više od 4 milijarde evra, pri čemu više od 85 odsto čine plasmani malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima. 

 

nazad