Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Junkerov plan: 820 miliona EUR za MSP - EIF i ProCredit udvostručuju podršku za inovativne kompanije

Četvrtak, 20.07.2017.
Evropski investicioni fond (EIF) i ProCredit grupa obezbedili su dodatnih 450 miliona EUR za inovativna mala i srednja preduzeća (MSP), čime je ostvaren ukupan iznos od 820 miliona EUR za kompanije u jedanaest zemalja.
 
Finansijska podrška EIF-a sada je dostupna preko ProCredit banaka od Nemačke do Gruzije, i namenjena je kompanijama koje koriste nove tehnologije i stvaraju nove proizvode u jednoj od jedanaest zemalja u kojima je ova olakšica na raspolaganju (Nemačka, Albanija, Srbija, Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Rumunija, Moldavija, Ukrajina i Gruzija). Do sada je kroz sporazume sa ProCredit bankama već podržano preko 1.000 inovativnih malih i srednjih preduzeća, a narednih godina će njihov broj biti još veći. 
 
Pomenuti sporazumi potpisani su u okviru InnovFin inicijative Evropske komisije, na osnovu podrške programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizon 2020. InnovFin inicijativa omogućava bankama učesnicama da ponude kredite inovativnim kompanijama uz pomoć garancije koju obezbeđuje EIF. Sporazumi potpisani u državama članicama EU omogućeni su uz podršku Evropskog fonda za strateške investicije (EFSI). EFSI predstavlja temelj Investicionog plana za Evropu Evropske komisije, koji je takođe poznat pod nazivom ,,Junkerov plan”. 
 
Izvršni direktor EIF-a, Pjer Luiđi Žilber, izjavio je: ,,Zadovoljni smo što InnovFin MSP garantni sporazumi sa ProCredit bankama ostvaruju ovako pozitivne rezultate. Dobro uspostavljena ProCredit distributivna mreža, zajedno sa njenom ekspertizom u kreditiranju MSP, obezbeđuje efikasno raspoređivanje kredita finansiranih od strane Evropske komisije širom pomenutih jedanaest zemalja. Ove transakcije će omogućiti kompanijama pristup ovim sredstvima EU, kako bi sprovodile inovacioni plan širom Evrope.”
 
Potpredsednik Evropske komisije, Jirki Katainen, zadužen za radna mesta, privredni rast, investicije i konkurentnost, izjavio je: ,,Komisija prepoznaje značaj malih preduzeća u kreiranju radnih mesta i ostvarenju privrednog rasta u Evropi. Olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima koja su im potrebna za inovacione aktivnosti, širenje i kreiranje radnih mesta predstavlja efikasan način na koji EU pruža podršku malim i srednjim preduzećima širom Evrope. Svima koji su odlučili da iskoriste ovu finansijsku podršku želim puno uspeha u njihovim narednim koracima."
 
Borislav Kostadinov, član Izvršnog odbora ProCredit General Partner AG (jedini odgovorni upravljački organ ProCredit Holding AG & Co. KGaA) dodao je sledeće: ,,InnovFin inicijativa je definitivno pomogla modernizaciju MSP sektora u zemljama u kojima poslujemo. Zahvaljujući našem „Hausbank“ odnosu sa velikim brojem inovativnih MSP, ProCredit banke su u poziciji da finansiraju inovacije širom različitih industrija, a posebno u sektoru proizvodnje. Stoga nam je zadovoljstvo što su EIF i ProCredit grupa dogovorile proširenje ovog uspešnog programa.”
 

O Evropskom investicionom fondu (EIF)

 
Evropski investicioni fond (EIF) deo je grupe Evropske investicione banke. Njegova centralna misija je pružanje podrške mikro, malim i srednjim preduzećima (MSP) u Evropi tako što ovim preduzećima omogućava pristup finansijskim sredstvima. EIF kreira i razvija kapital za rizična ulaganja i rast, garancije i mikrofinansijske instrumente za upravo ovaj segmet tržišta. U ovoj ulozi, EIF neguje ciljeve EU za podsticanje inovacija, istraživanja i razvoja, preduzetništva, privrednog rasta i zapošljavanja. Dodatne informacije o aktivnostima EIF-a u okviru EFSI dostupne su ovde.
 

O ProCredit grupi 

 
ProCredit Holding AG & Co. KGaA, sa sedištem u Frankfurtu na Majni, Nemačka, matična je kompanija internacionalne ProCredit grupe koja se sastoji iz banaka za mala i srednja preduzeća (MSP), sa operativnim fokusom na Južnoj i Istočnoj Evropi. Pored ovog regionalnog fokusa, ProCredit grupa je takođe prisutna u Južnoj Americi i Nemačkoj. Akcijama kompanije trguje se na Prime Standard segmentu Frankfurtske berze. Ključni akcionari ProCredit Holdinga AG & Co. KGaA obuhvataju strateške investitore ,,Zeitinger Invest“ i ,,ProCredit Staff Invest“ (obuhvata investiciona ulaganja za ProCredit zaposlene), holandski ,,DOEN Participaties BV“, ,,KfW Development Bank“ i IFC (deo grupe Svetske banke). Kao nadređenu kompaniju grupe u skladu sa nemačkim Zakonom o bankama, ProCredit Holding AG & Co. KGaA, na konsolidovanom nivou nadgleda Nemački odbor za nadzor banaka (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) i nemačka centralna banka (Bundesbanka). Dodatne informacije dostupne su na sajtu kompanije www.procredit-holding.com.
 

O Junkerovom planu

 
Investicioni plan za Evropu, takozvani ,,Junkerov plan", jedan je od najviših prioriteta Evropske komisije. Njegov fokus je na jačanju investicija za kreiranje radnih mesta i privredni rast efikasnijim korišćenjem novih i postojećih finansijskih resursa, uklanjanjem prepreka za ulaganja i pružajući vidljivost i tehničku podršku investicionim projektima. 
 
Evropski fond za strateške investicije (EFSI) čini temelj Junkerovog plana. Obezbeđuje garanciju za finansijske gubitke, čime omogućava da EIB ulaže u više, često rizičnijih, projekata. EFSI već ostvaruje konkretne rezultate. Očekuje se da će projekti i sporazumi koji su do sada odobreni za finansiranje u okviru EFSI mobilisati preko 209 milijardi EUR za investicije i podršku oko 427.000 MSP širom svih 28 zemalja članica. 
 

O InnovFin

 
InnovFin MSP garancija uspostavljena je u okviru InnovFin inicijative ,,Finansiranja EU za inovatore" koja je razvijena u okviru okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije, Horizon 2020. Ona obezbeđuje garancije i kontragarancije za finansiranje dugovanja u iznosu između 25.000 EUR i 7,5 miliona EUR u cilju poboljšanja pristupa kreditima za inovativna mala i srednja preduzeća i mala preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (do 499 zaposlenih). Ovom olakšicom upravlja EIF, a izdaje se preko finansijskih posrednika – banaka i drugih finansijskih institucija – u državama članicama EU i pridruženim zemljama. U okviru ove olakšice, finansijski posrednici su osigurani od strane EU i EIF-a od udela svojih gubitaka u finansiranju duga koji je pokriven garancijom.
 
 

Kontakt podaci:

 
EIF: David Yormesor
Tel.: +352 24 85 81 346, e-mail: d.yormesor@eif.org
 
ProCredit Holding: Andrea Kaufmann
Tel.: + 49 69 95 14 37 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com
 
Evropska komisija: Enda McNamara
Tel.: + 32 (0)2 29 64 976, e-mail: enda.mcnamara@ec.europa.eu
 
ProCredit bank Srbija: Ivan Aranđelović
Tel: + 381 63 103 53 86, e-mail: i.arandjelovic@procreditbank.rs
 

nazad