InnovFin program finansiranja inovativnih projekata


Evropski investicioni fond (EIF) i ProCredit grupa su u januaru ove godine u Frankfurtu potpisali sporazum kojim će povećati kreditiranje inovativnih malih i srednjih preduzeća (MSP), kao i malih preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom kroz InnovFin - EU finansijski fond za inovatore, u sklopu inicijative koju podržava Evropska komisija. 

 
Novi sporazum omogućava ProCredit grupi da finansira inovativna preduzeća iz ukupnog budžeta od 250 miliona evra, preko ProCredit banaka u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji, Moldaviji, Rumuniji i Srbiji. Prednost za ove banke leži u mogućnosti korišćenja garancije, koju im obezbeđuje EIF, a koju podržava Horizont 2020 - Okvirni program EU za istraživanje i inovacije. Ovo je prvi sveobuhvatni garantni potpis InnovFin SME-a, koji pokriva ove države i omogućava pomenutim ProCredit bankama da ponude inovativnim preduzećima dodatno kreditiranje tako što će smanjiti zahtev za kolateralima bez prenošenja troškova povećanog rizika na klijenta.
 

Šta je InnovFin i kome je namenjen?
 

 • InnovFin predstavlja deo zajedničke inicijative Evropskog Investicionog Fonda (EIF) i Evropske unije
 • Inicijativa je zamišljena da olakša pristup finansiranju inovativnih projekata
 • Usmeren je ka malim i srednjim preduzećima kao i malim preduzećima srednje trzišne kapitalizacije do 500 zaposlenih 
 • InnovFin program je prvenstveno namenjen preduzećima iz razvojno orijentisanih i inovativnih delatnosti, kompanijama koje ulažu u nove savremene tehnologije, energetsku efikasnost i prate trendove na tržištu u cilju unapređenja svog poslovanja
 • Pod inovacijom se podrazumeva investicija koja je nova za kompaniju i koja doprinosi njenoj modernizaciji a u skladu je sa predefinisanim kriterijumima EIF-a

 
Šta InnovFin garancijski fond znači za naše klijente:

 
 • Kroz InnovFin program ProCredit banka, kao jedina banka na tržištu koja ima ovakvu vrstu garancije, stimuliše inovativne ideje svojih klijenata i omogućava povećanje njihove konkurentnosti 
 • Smanjen zahtev za sredstvima obezbeđenja
 • Povoljnije kamatne stope u odnosu na standardne kredite

 
Kriterijumi koje klijenti treba da ispune kako bi podneli zahtev za InnovFin garancijski fond su:

 
 • Finansiranje inovativnih projekata 
 • Minimalan iznos kredita je 25.000 €, maksimalan pojedinačni iznos za klijenta je 7,5 miliona €
 • Krediti mogu da budu investicioni, revolving ili za obrtna sredstva
 • Minimalna ročnost je 12 meseci, maksimalna ročnost je 10 godina
 
Za detaljnije informacije o InnovFin programu možete kontaktirati nadležnog savetnika ili Info centar.