Jači fokus na domaću privredu i štednju građana

ProCredit banka je krajem decembra 2017. godine potpisala Ugovor o ustupanju dela svog kreditnog portfolija sa Banka Intesa ad Beograd, kojim je ovoj banci ustupljeno svega 4 odsto ukupnog iznosa kredita koje ProCredit banka danas ima u otplati, odnosno oko 35 miliona evra kredita.

Više informacija pročitajte OVDE.

Kreditni Limit

Baviti se privatnim biznisom jeste velika odgovornost i borba koja zaslužuje svako poštovanje. Osluškujući zahteve i potrebe malih, srednjih preduzeća i preduzetnika, čijem smo razvoju posvećeni od osnivanja. ProCredit banka vam predstavlja jedinstvenu uslugu na tržištu, za kontinuiranu finansijksu podršku vašeg preduzeća – kreditni limit.   
 
Želite da radite nesmetano, da stalno imate sredstva na raspolaganju tokom cele godine, da proširite svoj biznis?
 
Kreditnim limit je prilagođenim Vašim potrebama kako bi omogućio nesmetano poslovanje vašeg biznisa.
 
Na bazi urađene finansijske analize Banka definiše kreditni limit odnosno Vašu maksimalnu moguću zaduženost u banci za kratkoročne i dugoročne plasmane. U okviru tako definisanog  kreditnog kapaciteta, možete koristiti kreditne usluge Banke po svom izboru. 
 
Ovo će omogućiti fleksibilnost u poslovanju kako biste mogli da reagujete na vreme.
 
Na primer:
 
  1. Treba da izvršite plaćanje a nemate dovoljno sredstava: iskoristite dozvoljeno prekoračenje na računu, a sredstva možete da vratite sa prvim prilivom;
  2. Potrebno je da  finansirate nabavku robe i repromaterijala – aktivirajte kredit za obrtna sredstva i iskoristite mogućnost da platite na vreme;
  3. Iskoristite dobre šanse, aktivirajte kredit za investicije i:

                     - Nabavite mašinu koja Vam je potrebna,

                     - Kupite poslovni prostor koji odavno planirate, 

                     - Modernizujte opremu sa kojom će vaš posao biti efikasniji.

 
Proces je jednostavan i odvija se u 3 koraka:
 
  1. Utvrdićemo Vaš  kreditni potencijal pomoću samo jedne analize,
  2. Odobrićemo sredstva unapred za sve Vaše poslovne potrebe,
  3. A Vi koristite sredstva kada i koliko Vam bude zatrebalo.