Revolving kreditna linija

 

Revolving kreditna linija je proizvod koji klijentima omogućava da na svakodnevne promene i izazove u poslovanju odreaguju brzo i efikasno, kako bi nesmetano funkcionisali, održavali tekuću likvidnost i povećali obim poslovanja.

 

Ovaj proizvod omogućava da klijenti sami odlučuju o dinamici povlačenja i vraćanja sredstava, naravno, u okviru odobrenog iznosa i ročnosti revolvinga.

 

Klijenti sredstva u okviru odobrenog limita mogu koristiti po sopstvenoj potrebi, a jedina mesečna obaveza je plaćanje kamate na upotrebljeni iznos sredstava.

 

Korisnici revolving kreditne linije, najavu otplate sredstava u korišćenju mogu da izvrše u pisanoj formi na e-mail adresu: revolving@procreditbank.rs .