Poslovna etika

Deo ukupne misije ProCredit Grupe je da postavi standarde u finansijskom sektoru u kome poslujemo. Želimo da napravimo razliku, ne samo u segmentu koji pokrivamo i kvalitetu finansijskih usluga koje pružamo, već i u vidu poslovne etike i ekoloških  pitanja koja su potpuno integrisana u naš poslovni model. Naše korporativne vrednosti imaju ključnu ulogu u tom pogledu. Uspostavili smo pet osnovnih principa na kojima se zasniva poslovanje ProCredit institucija:
 
  • Transparentnost: Klijentima, javnosti i našim zaposlenima pružamo transparentne informacije. 
    Na primer, trudimo se da naši klijenti u potpunosti razumeju uslove ugovora koje zaključuju sa nama, angažovani smo na polju finansijske edukacije u cilju podizanja svesti javnosti o opasnostima netransparentnih finansijskih ponuda.
  • Kultura otvorene komunikacije: Komuniciramo međusobno na otvoren, fer i konstruktivan način. Konfliktima na radnom mestu pristupamo profesionalno, radeći zajedno na pronalaženju rešenja.
  • Društvena odgovornost i tolerancija: Našim klijentima nudimo pouzdane i dobro utemeljene savete. Pre nego što ponudimo kredite klijentima, mi procenjujemo njihovu ekonomsku i finansijsku situaciju, njihov poslovni potencijal i njihovu mogućnost otplate kako bi se izbegla prezaduženost i pružile odgovarajuće finansijske usluge. Pored toga, svim klijentima i zaposlenima pristupamo uz poštenje i uvažavanje, bez obzira na njihovo poreklo, boju kože, jezik, pol ili verska uverenja.
    Takođe, vodimo računa o tome da se zahtevi za kredite procenjuju u pogledu usklađenosti podnosioca zahteva sa našom etičkom poslovnom praksom. Krediti se ne odobravaju preduzećima ili pojedincima ukoliko se sumnja da praktikuju rad koji je nebezbedan, štetan za životnu sredinu ili se kosi sa moralnim principima, što se posebno odnosi na korišćenje dečje radne snage.
  • Visoki profesionalni standardi: Naši zaposleni preuzimaju ličnu odgovornost za kvalitet svog rada i konstantno rade na svom profesionalnom razvoju.
  • Lični integritet i posvećenost: Od svih zaposlenih u ProCredit grupi u svakom trenutku se očekuje potpuna iskrenost, a sva kršenja ovog principa se rešavaju na brz i rigorozan način.

Ovi principi predstavljaju osnovu naše korporativne kulture i aktivno se primenjuju u našem svakodnevnom poslovanju. Oni su navedeni i u Kodeksu ponašanja naše banke, koji prevodi principe ProCredit grupe u praktične smernice za naše zaposlene.