Internet
Bankarstvo

Ulogujte se

Cenovnik usluga

 
Cenovnik za fizička lica koji važi od 17. jula 2017. godine, odnosno 1. septembra 2017.  se nalazi na sledećem linku:
Novi Cenovnik za fizička lica koji počinje važi od 1. marta 2018. godine, odnosno 16. aprila 2018.  se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za pravna lica koji važi od 1. avgusta 2017.godine se nalazi na sledećem linku:

Novi Cenovnik za pravna lica koji počinje da važi od 1. marta 2018. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za preduzetnike koji važi od 1. avgusta 2017.godine se nalazi na sledećem linku:

Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja za pravna lica i preduzetnike, koji važe od 17. jula 2017. godine, odnosno 1. septembra 2017. godine, nalaze se na sledećim linkovima:


Novi Opšti uslovi poslovanja za pravna lica i preduzetnike, koji važe od 17. jula 2017. godine, odnosno 1. septembra 2017. godine, nalaze se na sledećim linkovima:

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji važe od 17. jula 2017, odnosno 1. septembra 2017.godine, nalaze se na sledećim linkovima:


Novi Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji počinju da važe od 1. marta 2018. godine, odnosno 16. aprila 2018. 
godine, nalaze se na sledećim linkovima: