Jači fokus na domaću privredu i štednju građana

ProCredit banka je krajem decembra 2017. godine potpisala Ugovor o ustupanju dela svog kreditnog portfolija sa Banka Intesa ad Beograd, kojim je ovoj banci ustupljeno svega 4 odsto ukupnog iznosa kredita koje ProCredit banka danas ima u otplati, odnosno oko 35 miliona evra kredita.

Više informacija pročitajte OVDE.

Zaštita od valutnog rizika

 
Otklonite neizvesnost i rizik kretanja kursa pomoću kvazi terminske kupovine deviza.
 
Kvazi - terminska kupovina deviza Vam omogućava ugovaranje kupovine deviza na određeni datum u budućnosti, po unapred ugovorenoj ceni i u unapred određenom iznosu. To znači da uplaćujete ugovoreni iznos dinarskih sredstava na račun kod Banke na dan ugovaranja transakcije, koji Banka istog dana prenosi na račun oročenog depozita. Time imate garantovan fiksni kurs na dan ugovaranja transakcije za kupovinu valute u budućnosti.
 
Za sve dodatne informacije pozovite Info centar, ili pošaljite poruku sa Vašim kontakt podacima i pitanjem na adresu kontakt@procreditbank.rs . Kontaktirćemo Vas u najkraćem roku.