Investicioni krediti u saradnji sa EIB


Zahvaljujući kreditnom aranžmanu sa Evropskom investicionom bankom (EIB) dostupna Vam je široka paleta veoma povoljnih kredita za investicije i razvoj, osmišljenih i prilagođenih potrebama i mogućnostima domaćih preduzetnika.
 
Srednjoročni i dugoročni krediti iz ove kreditne linije sa EIB namenjeni su:
 
  1. Investicijama u osnovna sredstva
  2. Investicijama u trajna obrtna sredstva
  3. Finansiranju materijalnih i nematerijalnih troškova vezanih za konkretnu investiciju
  4. Finansiranje troškova PDV (samo ako su ti troškovi za klijenta bez povraćaja).
Ključne karakteristike kredita:
 
  • Maksimalna ročnost je 12 godina za preduzetnike i mala i srednja preduzeća, odnosno 15 godina za preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (više od 250 zaposlenih)
  • Minimalna ročnost dve godine
  • Maksimalni iznos projekta koji se finansira 25 miliona evra
  • U slučaju prevremene otplate kredita, klijent nema pravo povlačenja novih EIB sredstava u periodu od 6 meseci.
 
Ko može da aplicira za EIB kredit? 
 
EIB krediti su namenjeni malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima, registrovanim u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje registracija  privrednih društava, koji ispunjavaju kriterijume  EIB-a, i to:
 
  • da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) manji od 250 (SME)
  • ili da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) veći od 250, a manji od 3.000 (MidCap, preduzeća iz oblasti industrije, poljoprivrede i usluga)
 
Prednosti EIB kredita
 
Za klijente iz ovog programa odobravamo kamatnu stopu koja je bar 50 baznih poena niža od kamatne stope na kredit banke bez učešća EIB-a.
 
Zahvaljujući ovim kreditima, možete brzo i jednostavno modernizovati svoju opremu i mašine, nabaviti nova vozila, adaptirati, kupiti ili izgraditi poslovni prostor.