Investicioni krediti u saradnji sa EIB


Zahvaljujući kreditnom aranžmanu sa Evropskom investicionom bankom (EIB) dostupna Vam je široka paleta veoma povoljnih kredita za investicije i razvoj, osmišljenih i prilagođenih potrebama i mogućnostima domaćih preduzetnika.
 
Srednjoročni i dugoročni krediti iz ove kreditne linije sa EIB namenjeni su:
 
  1. Investicijama u osnovna sredstva
  2. Investicijama u trajna obrtna sredstva
  3. Finansiranju materijalnih i nematerijalnih troškova vezanih za konkretnu investiciju
  4. Finansiranje troškova PDV (samo ako su ti troškovi za klijenta bez povraćaja).
Ključne karakteristike kredita:
 
  • Maksimalna ročnost 12 godina za preduzetnike i mala i srednja preduzeća, odnosno 15 godina za preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (više od 250 zaposlenih)
  • Minimalna ročnost dve godine
  • Maksimalni iznos projekta koji se finansira 25 miliona evra
  • U slučaju prevremene otplate kredita, klijent nema pravo povlačenja novih EIB sredstava u periodu od 6 meseci.
 
Zahvaljujući ovim kreditima, možete brzo i jednostavno modernizovati svoju opremu i mašine, nabaviti nova vozila, adaptirati, kupiti ili izgraditi poslovni prostor.