Platne kartice

Naše debitne kartice Vam omogućavaju da na jednostavan način plaćate i podižete gotovinu do visine sredstava koja imate na tekućem računu.

Korišćenjem platnih kartica iz ponude ProCredit banke, postaju Vam dostupne brojne pogodnosti i prednosti u odnosu na gotovinska plaćanja:

 • Značajna ušteda vremena, jer da bi platili određenu uslugu ili proizvod ne morate prethodno da podignete gotovinu u banci ili na bankomatu
 • Mogućnost da sredstva sa Vašeg računa, bez plaćanja provizije, podignete na svim bankomatima ProCredit banke
 • Izuzetna jednostavnost i sigurnost upotrebe
 • Visok nivo zaštite Vaših sredstava u slučaju eventualnog gubitka
 • Stalna raspoloživost sredstava na računu (24 časa dnevno, sedam dana u nedelji)
 • Mogućnost dobijanja dodatnih kartica za članove porodice

Mrežu bankomata ProCredit banke možete pogledati OVDE.

Otvaranjem dinarskog tekućeg računa u ProCredit banci, dobijate mogućnost korišćenja sledećih debitnih kartica naše banke:

 

   
 

VAŽNE NAPOMENE ZA SIGURNOST KARTICA:
 
 • Karticu obavezno potpišite na poleđini
 • Čuvajte Vaš lični identifikacioni broj (PIN) odvojeno od kartice
 • PIN broj ne pokazujte nikome
 • Prilikom unošenja Vašeg PIN broja na bankomatu ili POS terminalu sačuvajte privatnost
 • Karticu čuvajte dalje od izvora toplote i elektromagnetnog zračenja
 • Prilikom plaćanja pre potpisivanja računa obavezno proverite iznos transakcije.
   
U sklopu politike sigurnosti banke, a u cilju smanjenja rizika od zloupotrebe na najmanju moguću meru, definisana su određena ograničenja koja se odnose na maksimalno dozvoljen broj transakcija i maksimalne iznose transakcija na bankomatima i POS terminalima. Pravila su definisana u narednoj tabeli.
 

 

Maksimalan broj transakcija u toku jednog dana*

Maksimalan iznos jedne transakcije

Maksimalan iznos u toku jednog dana

Bankomat

5

30,000 DIN

500 EUR**

POS terminal

10

       neograničen

      neograničen

*Uključujući i transakcije provere stanja na računu.
**U dinarskoj protivvrednosti na dan isplate (po srednjem kursu NBS).
 
U slučaju gubitka kartice odmah pozovite Info Centar banke na broj 0700 700 000 ili 011 205 700 za pozive sa mobilnih telefona ili iz inostranstva.