Jači fokus na domaću privredu i štednju građana

ProCredit banka je krajem decembra 2017. godine potpisala Ugovor o ustupanju dela svog kreditnog portfolija sa Banka Intesa ad Beograd, kojim je ovoj banci ustupljeno svega 4 odsto ukupnog iznosa kredita koje ProCredit banka danas ima u otplati, odnosno oko 35 miliona evra kredita.

Više informacija pročitajte OVDE.

Platni promet

 
Za brz i neometan promet u zemlji i inostranstvu, ProCredit banka Vam omogućava usluge domaćeg i međunarodnog platnog prometa, kao i sve vrste usluga u domenu dokumentarnog poslovanja  i elektronskog bankarstva.
Uz sve usluge platnog prometa i dokumentarnog poslovanja, ProCredit banka Vam pruža i dodatnu  podršku u međunarodnom poslovanju kroz banke ProCredit Grupe, od kojih 9 uspešno posluje u regionu jugoistočne Evrope. Udružene, u okviru regiona pružaju efikasnu, povoljnu i brzu uslugu klijentima koji posluju sa inostranstvom.
Za sve dodatne informacije pozovite Info centar, ili pošaljite poruku sa Vašim kontakt podacima i pitanjem na adresu kontakt@procreditbank.rs . Kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku.