Jači fokus na domaću privredu i štednju građana

ProCredit banka je krajem decembra 2017. godine potpisala Ugovor o ustupanju dela svog kreditnog portfolija sa Banka Intesa ad Beograd, kojim je ovoj banci ustupljeno svega 4 odsto ukupnog iznosa kredita koje ProCredit banka danas ima u otplati, odnosno oko 35 miliona evra kredita.

Više informacija pročitajte OVDE.


  Na prodaju poljoprivredno zemljište u mestu Salaš Noćajski
  Cena:
  Minimalna početna cena iznosi 30% od utvrdjene tržišne vrednosti nepokretnosti za koju želite da licitirate.
  Na prodaju kat.parcele u K.O Susek kraj Novog Sada
  Cena:
  Minimalna početna cena je 4.183.290,90 dinara.
  Na prodaju zemlja u Banatskom Velikom Selu
  Cena:
  Minimalna početna cena iznosi 30% od utvrdjene tržišne vrednosti kat.parcele za koju želite da licitirate
  Na prodaju njive, voćnjaci i šuma u mestu Rogača kraj Sopota
  Cena:
  Minimalna početna cena je 2.455.927,01 dinar.
  Na prodaju njive u okolini Bačkog Dobrog Polja, Vrbas
  Cena:
  Minimalna početna cena je 4.664.179,80 dinara.
  Na prodaju njiva u Lisoviću
  Cena:
  Minimalna početna cena je 79.326,00 dinara.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12